Múcsony Iskola

Múcsonyban a Kalász László Ált.Iskolában 12 évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni a ruszin nyelv oktatásával. A múcsonyi szülők keresték meg Majorné Zsebesi Borbála tanárnőt és kollégáit, hogy őseik iránti tiszteletből próbálkozzanak meg a ruszin nyelv oktatásának az elindításával. Mivel Borika orosz szakos tanárnő és a cirillbetűs írásmód sem jelent neki gondot, ezért természetesen igent mondott. Segítséget kapott Hattinger Gábortól és ruszin képviselőtársaitól. Borika megírta a ruszin nyelv tantervét azt el is fogadták és így kezdődhetett el a ruszin nyelv szervezett múcsonyi általános iskolai oktatása. Hattinger Gábor hozott az oktatáshoz szlovákiai tankönyveket, amelyek ruszin gyerekek számára íródtak, feltételezve, hogy otthon mindenki ruszinul beszél. Az első probléma az volt, Múcsonyban már nagyon kevesen beszélik a ruszin nyelvet. Az idősebb korosztályokban még a mindennapi élet szerves tartozéka volt az anyanyelvi szintű ruszin kommunikáció, de a fiatalabbak közül már egyre kevesebben beszélték. Borika segítségére volt egy nagyon kedves barátnője Zsírosné dr. Jobbágy Mária egyetemi oktató , aki ruszin anyanyelvű és már irt egy tankönyvet haladóknak ruszin nyelven. Ennek nyelvezete, szókincse a bács-szerémi ruszin nyelven alapul és az "öreg" múcsonyiak ezt a nyelvet beszélik "po násemú". Borika jelenleg a kezdőknek a fent említett nyelvkönyvekből szlovákiai "sárosi nyelvjárást", a haladóknak bács-szerémi ruszint tanítja. Az utóbbi 8 évben semmiféle segítséget nem kapott az oktatás területén senkitől. Az ORKÖ prominens vezetői láthatólag nem tekintették fontosnak a tanárnő nemes és odaadó kezdeményezését, de a 2011. évi területi és országos ruszin kisebbségi választások várhatólag lecserélik a jelenlegi ruszin vezetőket és az újak a múcsonyi ruszin nyelvoktatás mellé állnak és közvetlenül támogatják azt. Nemrég jelent meg Giricz Vera Ruszin társalgás című nyelvkönyve - amely feltételez egy komolyabb nyelvtudást - a kárpátaljai ruszin nyelvjáráson alapul és ennek kipróbálása még a jövő feladata. El kellene dönteni, hogy melyik nyelvjárással foglalkozzunk. A múcsonyiak nem nagyon értik a komlóskaiakat és viszont. Múcsonyban ma már teljesen asszimilált nyelven beszélnek és ez nem tanítható, de nyelvészeti szempontból például ez nagyon érdekes és feldolgozandó. A másik nagy probléma,hogy a fiatal múcsonyi szülők már jelenleg nem érzik annyira fontosnak a ruszin nyelv tanítását és csupán a ruszin nyelvtanár személyéhez kötődnek a gyerekek. Borika tanárnő próbál nyári táborokat szervezni, melyeknek megvalósulásában sokat köszönhet Donáth Lehelnek a Budapest V. Ker. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Rengeteget pályázik is, így a gyerekekkel kapcsolatos MNEKK pályázatai kedvező elbírálásban részesültek az ORKÖ részéről. Mindezek ellenére attól tart, hogy annyira a személyéhez kötődik a ruszin nyelv tanítása, hogyha bármilyen okból abbahagyja, megszűnik egyúttal a ruszin nyelv iskolai oktatása is Múcsonyban, hiszen mindez nem kötelező, így nagyon sok mindent be kell vetni, hogy érdekes legyen a nyelvoktatási munka. Talán az a 37 év pedagógusi pálya, amit a háta mögött tudhat, jelent valamit és őszintén reméli, hogy az új országos vezetés (ORKÖ) kicsit több figyelmet fog fordítani a ruszin nyelv oktatására.
Mit lehet ehhez hozzátenni?
További eredményes és kitartó nyelvoktató munkát kívánunk Borikának és kis csapatának. Mint a RUKISÖSZ alapító tagjának csak gratulálni tudunk és elismerjük neki ezt az áldozatos
és sok lemondással, konfliktus helyzettel járó munkáját. A RUKISÖSZ vezetése és az országos és a B-A-Z megyei választási listán delegált tagjai nevében csak annyit tudunk megígérni, hogy a ruszin nyelvoktatás ügyét magunkénak érezzük és teljes mellszélességgel felvállaljuk. Minden tőlünk telhető támogatást (elvi, anyagi, pályázati, együttműködési stb.) megadunk a munkájához.
A fentiek megvalósulásának egyetlen feltétele:

- a RUKISÖSZ által delegált listás képviselők többségi aránya mind a megyei, mind az országos ruszin kisebbségi önkormányzatban (ORKÖ-ben). Ezért az a kérésünk, hogy az elektorok - bármilyen színben is indultak - egyetértésük esetén szavazatukkal támogassák a RUKISÖSZ listákat.

Miskolc-Görömbölyi Rákóczi szobor

 

© 2010-2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - Impresszum
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges
A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült