Bemutatkozunk

Kedves magyarországi ruszin testvérek, ruszinok a nagyvilágban,
kedves mindannyian!

Sok szeretettel köszöntöm a honlapunkra tévedőket és remélem a magam és a szerkesztőség nevében, hogy sok hasznos információt tudunk nyújtani Önök számára a közelmúlt ruszin vonatkozású eseményeiről, terveinkről és megvalósítandó céljainkról.
A honlapunk interaktív jellegű, ezért köszönettel fogadjuk elérhetőségeinken olvasóink véleményeit, javaslatait!

Röviden magunkról

A RUKISÖSZ Közhasznú Egyesületet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság jegyezte be 2005.április 22-én kelt, Pk.60.038/2005/4. számú végzésével.
A civil kezdeményezésünk alulról szerveződött és alapvető célunkként tűztük ki a ruszin identitású emberek érdekképviseletét Magyarországon országos hatáskörű szervezetként.
Megalakulásunkkor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében különböző településeken létrejött, Ruszin Kisebbségi Önkormányzatokból származó 14 fős lelkes kis közössége úgy döntött, hogy szervezett formában – közhasznú egyesületként – próbáljuk meg Magyarországon az egyetemes ruszin érdekeket képviselni, megvalósítani a közös ruszin álmot: a némileg eltérő alapokkal és érdekeltségekkel rendelkező magyarországi ruszin közösségek között megteremteni a ruszin összefogást és a közös képviseletet a hétköznapi élet valamennyi szegmensében. Az előzőekből látható, hogy szervezetünk célja már a megalakulásakor sem csak a kisebbségi választásokra és az azokkal kapcsolatos szervezőmunkára korlátozódott. A tevékenységünk már a kezdetektől fogva hosszú távú, perspektivikus volt és valamennyi magyarországi ruszin identitású ember megszólítását és érdekképviseletét szolgálta.

RUKISÖSZ a Ruszin Kisebbségi Összefogásért Közhasznú Egyesület alapító tagjai:

1., Csicsvári Miklós elnök
2., Dr. Ujaczki Tibor elnökhelyettes
3., Majorné Zsebesi Borbála gazdasági vezető
4., Hatrágyi László elnökségi tag
5., Minyóczki Bertalan elnökségi tag
6., Tokai Máténé
7., Drótos Dénesné
8., Miklós Istvánné
9., Csontos János
10., Ferencz Jánosné
11., Hegedűs Györgyné
12., Tomkó Gézáné
13., Szemán Andrásné
14., Váraljai Károly

Egyesület székhelye: 3516. Miskolc, Simándy Pál u. 24.
Adószáma: 18447628-1-05
Működési körének jellege: kulturális tevékenység

Az eltelt 5 év alatt számos programunk megvalósult, jelenleg is folyamatban van és reméljük, hogy megvalósítható lesz. Ezekről a honlapunkon természetesen szöveges és képes beszámolókat fogunk közölni, hogy az érdeklődők tájékozódhassanak a szervezésünkben megvalósult, megvalósuló és tervezett ruszin nemzetiségi értékeket képviselő "névjegyeinkről".
A taglétszámunk az 5 év folyamán 41 főre szaporodott.Tagjaink már nemcsak BAZ megyeiek, hanem Heves, Fejér, Pest megyében és a fővárosban működő kisebbségi önkormányzatokból származnak. Ezáltal is próbáljuk a minél szélesebb körű társadalmi képviseletet és az országos területi lefedettséget minél jobban megvalósítani.
Nemzetközi kapcsolataink szerteágazóak: éppúgy találhatóak együttműködni képes ruszin testvéreink az EU-n belüli Szlovákiában és Romániában, mint EU-n kívül Kárpátalján, vagy Szerbiában is.

Az egyesületünk számára a ruszin kisebbségi lét és a görög katolikus egyházi élet szorosan és elválaszthatatlanul egybefonódik, szerves egységet képez. Külön rovatban közöljük az egyházi híreket, eseményeket, rendezvényeket, vallásos elmélkedéseket. A honlapunk indulásakor Kocsis Fülöp Főméltóságú Görög Katolikus Püspökünk tisztelt meg minket karácsonyi üdvözletével, melyet az érdeklődők "A Mi egyházunk (g.k.)" rovatban olvashatnak.

Elérhetőségeink a honlapunkon a kapcsolat menüpontban megtalálhatók.
A fő bevételi forrásunk a tagdíj befizetések mellett a pályázati támogatás, illetve a kisebbségi önkormányzatok és magánszemélyek által nyújtott támogatás, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlások.

Legfontosabb célkitűzésünk a közeljövőben:

2011. 01. 09. Országos és Területi (BAZ, Főváros, Pest) Ruszin Kisebbségi Választásokon az elektorok bizalmának kiérdemelése. A RUKISÖSZ választási listák minél sikeresebb szerepeltetése a kisebbségi választásokon (lehetőség szerint 50 %-ot meghaladóan), hogy az alapvető és alapszabályunkban rögzített ruszin feladataink felelős képviselete mellett kiemelt programjainkat megvalósíthassuk :

2 fő programunk, melyeket az elmúlt 8 év folyamán az előző ORKÖ-k vezetéseinek nem sikerült végrehajtania (no comment):

1., A ruszin nyelv kodifikációjának a végrehajtása az ORKÖ szervezésében, irányításával és a megfelelő szakemberek bevonásával az elkövetkezendő 4 éves ciklus folyamán. Annyit ehhez a programunkhoz, hogy több környező országban is sikerült a ruszin nyelvet már kodifikáltatni (Szlovákia, Szerbia), egyedül hazánkban késik, késlekedik ez a folyamat, legnagyobbrészt az ORKÖ tehetetlenségét szimbolizálva. Ezen legfontosabb célkitűzésünk végrehajtására szükség van az elektorok minél nagyobb többségének a támogatására (RUKISÖSZ lista 50 % feletti szereplése), hogy a célkitűzésünket maradék nélkül és sikeresen végrehajthassuk. A kisebbségünk kisebbségeként (50 % alatt) ezen programunkat kétséges, hogy végre tudjuk hajtani. Úgy érezzük számunkra "nem létezik lehetetlenség csak tehetetlenség", hiszen kellőképpen határozottak vagyunk ezen a téren.

2., A települési ruszin kisebbségi önkormányzatok közvetlen anyagi támogatása az ORKÖ költségvetése terhére függetlenül attól, hogy milyen jelölő szervezet színeiben, indultak, illetve kerültek be a helyi kisebbségi önkormányzatokba. Régóta létező és idültté vált gondot tudnánk orvosolni ezen programunkkal, mivel a helyi kisebbségi önkormányzatok jószerivel csak a központi költségvetési támogatással gazdálkodhatnak, ezen kívül más támogatási formájuk nincs. A pályázati források eléggé beszűkültek és csak egynéhány "kivételezett" önkormányzat számára jelentenek alkalmi, csekély összegű támogatást. A többség számára marad a várakozás, a feladatalapú támogatás, melyet szintén központilag reformálni szeretnének, hiszen nem teljesíti be a hozzá fűzött reményeket. ORKÖ-n belüli ésszerű feladat és költség átcsoportosítással véleményünk szerint ez a közvetlen támogatási forma kivitelezhető és évente 150 ezer ft nagyságrendű összeggel valamennyi működő ruszin kisebbségi önkormányzat tudna évente legalább egy tartalmas nemzetiségi programot, kulturális műsort, falunapot stb. tetszése szerint megvalósítani. A kisebbségi önkormányzatok részére korábban az ORKÖ által közvetlenül nyújtott támogatás az ORKÖ éves költségvetés 5 %-a körüli értéken mozgott, természetesen a "kivételezettek" számára, amely megalázó és önmagáért beszél (no comment).

Remélem, hogy bevezetőként sikerült egy kis betekintést nyújtani közhasznú egyesületünkről és a továbbiakban minél több és minél hasznosabb információval szolgálhatunk a honlapra tévedőknek.

Sikeres együttműködést és gyümölcsöző kapcsolatokat kívánok a magam és az egyesületünk nevében valamennyi jó szándékú, ruszin identitású testvérünknek a határokon innen és a határokon túl.

Remélem, hogy a jelenben és a jövőben is rászolgálunk arra a stigmára, amelyet még a "Nagyságos Vezérlő Fejedelem" sütött ránk :


" Gens fidelissima et carissima".

Dr. Ujaczki Tibor
RUKISÖSZ elnöke

Miskolc-Görömbölyi Rákóczi szobor

 

© 2010-2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - Impresszum
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges
A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült